Reach Stacker 2017-05-09T13:10:33+00:00

Project Description

Sany Reach Stacker

รถยกตู้คอนเทนเนอร์ (Reach Stacker)
พบมากในท่าเรือ หรือแหล่งอุตสาหกรรมที่มีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมาก